Jaarlijks congres BURGERZAKEN VLAANDEREN op 5 en 6 oktober 2021

Het tweedaags congres vindt plaats op 5 en 6 oktober 2021

Sint-Niklaas, hotel Serwir

Hotel Serwir
Koningin Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas
Covid richtlijnen Hotel Serwir
Voor ieders veiligheid, beperken we het aantal deelnemers tot 200 per dag, we zetten maximaal in op verluchting en raden aan een mondmasker te gebruiken wanneer de afstand niet kan bewaard worden.

Programma

Congres 2021: VLAVABBS vzw wordt Burgerzaken Vlaanderen vzw

Dag 1 Dinsdag

 1. WELKOM!
  8:30u Onthaal & Beursbezoek
  9:30u Opening dag 1

 2. BUITENLANDSE BRONDOCUMENTEN IN DE PRAKIJK VAN BURGERZAKEN
  10:00u Voorstelling van de werking van de Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand door Floor van den Eijnden, FOD Justitie
  10:30u De verwerking van buitenlandse adopties in de DABS door Sophie Verdoodt, FOD Justitie 10:50u Voorstelling van de basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren, theorie en praktijk, in een uniek samenwerkingsverband van Burgerzaken Vlaanderen, de Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand en het Agentschap Integratie en Inburgering

11:00u Koffiepauze & Beursbezoek

 1. DATA EN DOCUMENTEN
  11:30u Mijn Burgerprofiel: naar één persoonlijk overzicht van al uw overheidszaken door Siri Craen (Informatie Vlaanderen)

12:30u Lunch & Beursbezoek

 1. PARALLELLE WORKSHOPS (kies één van de drie)
  14:00u Workshop 1: Gemakkelijk werken op afspraak voor burger en medewerker door T:MEBLOCKR
  14:00u Workshop 2: Hoe schrijf je een reglement voor genealogische opzoekingen? door Lotte Van Liefde (stafmedewerker burgerzaken VVSG en Burgerzaken Vlaanderen)
  14:00u Workshop 3: De EU en burgerzaken: (te) ver van ons bed? door Steve Heylen (voorzitter Burgerzaken Vlaanderen), Danielle Adriaenssens (voorzitter Groupement Population État Civil) en Erwin De Pue (directeur-generaal Dienst Administratieve Vereenvoudiging)

15:30u Koffie & Beursbezoek

 1. VLAVABBS VERLEDEN, HEDEN & TOEKOMST
  16:00u Hebben we nog ambtenaren burgerzaken nodig? door Simon Rijsdijk (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken & Europese Vereniging van Ambtenaren Burgerlijke Stand)
  16:30u Burgerzaken (in) Vlaanderen: terugblik en toekomst door Steve Heylen (voorzitter Burgerzaken Vlaanderen)
  17:00u Einde

19:00u Congresdiner (aparte inschrijving)

Dag 2 Woensdag

 1. WELKOM!
  8:30u Onthaal & Beursbezoek
  09:30u Opening dag 2

 2. DATA EN DOCUMENTEN
  10:00u De ontsluiting van de DABS: stand van zaken, toegang voor burgers en derden, gegevensreeksen voor statistieken en kansen voor open data door Michel Luypaert door Michel Luypaert (DXC Technology en Dienst Administratieve Vereenvoudiging)

11:00u Koffiepauze & Beursbezoek

 1. DATA EN DOCUMENTEN (vervolg)
  11.30u Mijn Dossier: opportuniteiten voor burgers en gemeenten door de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, FOD Binnenlandse Zaken
  12:15u Op weg naar digitale aangiften van geboorte, erkenning en huwelijk door Steve Heylen (voorzitter Burgerzaken Vlaanderen)

12:30u Lunch & Beursbezoek

 1. PARALLELLE WORKSHOPS (kies één van de drie)
  14:00u Workshop 1: De toekenning van de Belgische nationaliteit op basis van art. 8, § 1, 2°, b WBN: best practices bij het verwerken en interpreteren van buitenlandse akten door Christoph Cuypers (lesgever Burgerzaken Vlaanderen)
  14:00u Workshop 2: Project digitalisering Dienst Vreemdelingenzaken Joppe Lambrechts en Roos Denorme (DVZ)
  14:00u Workshop 3: Werkprocessen burgerzaken door Servantes

15:30u Koffie & Beursbezoek

 1. PARALLELLE WORKSHOPS (kies één van de drie)
  16:00u Workshop 1: Voorstelling van het Netwerk Begraafplaatsen Vlaanderen: samen met Burgerzaken Vlaanderen en de VVSGS aan de slag voor een vernieuwd decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging! door Martijn van Groningen, Netwerk Begraafplaatsen Vlaanderen
  16:00u Workshop 2: Domiciliefraude: de rol van de gemeenten door Frie Aerts en Rowena Staelens (lesgevers Burgerzaken Vlaanderen)
  16:00u Workshop 3: Eerste hulp bij het omgaan met verschillen in persoonsgegevens in de DABS en het Rijksregister door Maurice Goffart (lesgever Burgerzaken Vlaanderen)

17:00u Einde

VLAVABBS vzw wordt BURGERZAKEN VLAANDEREN vzw