Overzicht

Overzicht wijzigen van akten

large_overzicht.png

De mogelijkheden die hoger staan hebben steeds voorrang op degene die lager staan. Bv.:

  • gebruik geen materiële vergissing als het een migratiefout is
  • maak geen akte op basis van een andere akte op om een akte te wijzigen als je een naamsverandering kan opmaken in de DABS
  • maak geen akte op basis van een andere akte op om een akte te verbeteren als het onder de voorwaarden van materiële vergissing valt.