2. Twee akten bevatten verschillende gegevens van dezelfde persoon

Welke migratie wint?

Als twee of meer akten in de registers verschillende gegevens bevatten en je migreert deze akten, dan zal de DABS als metadata/uittrekselsgegevens steeds die van de laatste migratie nemen.

Wat betekent dat je vaak als eerste stap van een probleem oplossen kan bijsturen door de akte met de meest juiste gegevens in opnieuw te migreren.

Dit werkt niet meer als er reeds een DABS-akte bestaat waar de persoon in voorkomt. Het werkt evenmin als de geboorteakte van de persoon een van de akten is, dan zullen die gegevens behouden blijven die je in de migratie van de geboorteakte opneemt.

Bv.:

 • Twee geboorteakten van kinderen van mevrouw Peeters bevatten verschillende schrijfwijzen voor deze persoon.(Maria <-> Marie)

twee gemigreerde akten

 • Stel dat Marie de juiste voornaam is (blijkt uit haar geboorteakte van Schoten die nog niet gemigreerd is).
 • Als je nu een geboorteakte van een derde kind moet opmaken kan je onderstaande oplossing toepassen.
 • Een mogelijk snelle oplossing om de derde akte correct op te maken is de akte van 2014 opnieuw te migreren. Zo zal voor de DABS de voornaam van de moeder als 'Marie' bekend zijn en kan je de derde akte opmaken om daarna de oplossing hieronder uit te voeren.

twee gemigreerde akten

Oplossing

Sinds april 2021 kan je zelf een gewijzigde akte maken die enkel op het afschrift van een gemigreerde akte verschijnt. Zo hoef je dit niet meer aan de helpdesk te vragen.

Voor april 2021:

Vraag aan de helpdesk om een gewijzigde akte klaar te maken die de ABS of de gemachtigde kan tekenen.

Opmerkingen

Let op:

 • Dit kan enkel als je de akte zelf kan verbeteren met materiële vergissing of een gegeven dat je kan wijzigen op basis van een andere akte of indien er een vonnis van verbetering werd uitgesproken door de familierechter
 • De helpdesk gaat pas later de gewijzigde akte aanbieden om te tekenen.
 • Omschrijf in de vraag voor de helpdesk heel duidelijk welke gewijzigde akte er moet opgemaakt worden. Baseer je op eerdere gewijzigde akten en op het model.
 • Controleer als alles uitgevoerd is, of er geen 'historiek' werd toegevoegd aan het afschrift dat reeds juist was. De helpdesk kan die overbodige historiek terug verwijderen.

Voorbeeld 1: Twee gemigreerde akten met verschillende gegevens

 • De naam van de moeder in de geboorteakte van haar eerste uit 2014 kind is ‘Janssens’
  • Geboorteakte 1
 • In de geboorteakte van haar tweede kind uit 2018 is het ‘Jansens’.
  • Geboorteakte 2
 • Het uittreksel van een van deze akten geeft niet correct weer wat er in de authentieke akte staat.

Oplossing 1

Sinds april 2021 kan je zelf een gewijzigde akte maken die enkel op het afschrift van een gemigreerde akte verschijnt. Zo hoef je dit niet meer aan de helpdesk te vragen. * Vraag aan de helpdesk om een gewijzigde akte klaar te zetten voor de materiële vergissing: * 'Graag volgende gewijzigde akte toevoegen': * Verbetering akte * Basis wijziging: Verbetering door de ambtenaar van de burgerlijke stand * Datum: 24/05/2020 * Moeder: Wijziging naam van Jansens naar Janssens * ABS/Gemachtigde beambte die de wijzigingt tekent = rrnr + naam en voornaam * Geboorteakte 2 verbeterd * De helpdesk zal zodra dit technisch voorzien is de gewijzigde akte aanbieden om te tekenen

Voorbeeld 2: Twee gemigreerde akten met verschillende gegevens

 • De geboorteakte van een kind geboren in 2000 bevat als namen voor de vader :
  • Naam: 'Abdullah'
  • Voornamen: 'Mohamed Omar'
 • De huwelijksakte van diezelfde vader van 2012 vermeldt de correcte namen:
  • Naam: 'Kalo'
  • Voornamen: 'Mohamed Omar Abdullah'

Oplossing 2

 • De familierechter beveelt de akte van 2000 te verbeteren.
 • Vraag aan de helpdesk om op basis van het vonnis een een gewijzigde akte klaar te zetten:
 • 'Graag volgende gewijzigde akte toevoegen':
  • Verbetering akte
  • Basis wijziging: Vonnis
  • Autoriteit: Rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen
  • Datum: 24/04/2020
  • Datum kracht van gewijsde: 25/05/2020
  • Identitificatienummer: 20/1945/A
  • Vader: Wijziging naam van Abdullah naar Kalo
  • Vader: Wijziging voornamen van Mohamed Omar naar Mohamed Omar Abdullah
  • ABS/Gemachtigde beambte (die de wijzigingt tekent) = rrnr + naam en voornaam
  • De helpdesk zal zodra dit technisch voorzien is de gewijzigde akte aanbieden om te tekenen

Voorbeeld 3: Een gemigreerde akte en een DABS-akte met verschillende gegevens

 • De nationaliteitsakte van mevrouw Nicolić vermeldt de correcte voornaam 'Adela'.
  • nationaliteitsakte
 • in het afwerken van het dossier migreren we de geboorteakte van haar kind van 2018. Daar staat als voornaam de typfout: 'Adlea'.
  • De metadata bevat reeds de gegevens die in de DABS staan (voornaam = Adela). Het afschrift is en blijft fout (voornaam = Adlea). Geboorteakte kind met fout

Oplossing 3

Sinds april 2021 kan je zelf een gewijzigde akte maken die enkel op het afschrift van een gemigreerde akte verschijnt. Zo hoef je dit niet meer aan de helpdesk te vragen.

 • Vraag aan de helpdesk om een gewijzigde akte klaar te zetten voor de materiële vergissing:
 • 'Graag volgende gewijzigde akte toevoegen':
  • Verbetering akte
  • Basis wijziging: Verbetering door de ambtenaar van de burgerlijke stand
  • Datum: 24/05/2020
  • Moeder: Wijziging voornaam van Adlea naar Adela
  • ABS/Gemachtigde beambte die de wijzigingt tekent = rrnr + naam en voornaam
 • De akte bevat de wijziging nu ook op het afschrift:
  • geboorteakte met historiek
 • De helpdesk zal deze gewijzigde akte klaarzetten zodat je die kan tekenen