Verplichte bijlagen in de DABS

Algemeen

 • Elke authentieke en bijzondere volmacht (artikel 21 BW)

Geboorteakte

 • De documenten die je in de DABS opneemt bij erkenning als de erkenning in de geboorteakte wordt opgenomen. (zie verder bij akte van erkenning)
 • de gemeenschappelijke verklaring van de echtgenoten dat het vermoeden vaderschap ten opzichte van de echtgenoot of echtgenote van toepassing is (artikel 316bis BW). Deze verklaring kan zijn:
  • een verklaring die je laat tekenen door de echtgenoten op het moment van de aangifte (voorzie dit document in je softwaretoepassing)
  • een verklaring op voorhand opgesteld bij de ABS of notaris in binnen- of buitenland
 • Het proces-verbaal van de politie in geval van een vondeling (artikel 45 BW)
 • Het proces-verbaal van de gezagvoerder in geval van een geboorte op een Belgisch schip of luchtvaartuig (artikel 47 BW)
 • De rechtskeuze voor het toepasselijk recht op de naam (artikel 37§2 WIPR)

Akte van prenatale erkenning en akte van erkenning

 • bewijs van identiteit van de persoon die wil erkennen (Artikel 327/2§4 BW)
 • bewijs van nationaliteit van de persoon die wil erkennen en van de ouder van wie afstamming vast staat (idem)
 • de machtiging van de vrederechter om een kind te erkennen door een onbekwaam verklaarde persoon (artikel 328§2 BW)
 • de beschikking van de vrederechter waarin een onbekwaam verklaard kind kan toestemmen in zijn erkenning (artikel 329bis§1/1 BW)
 • Het proces-verbaal waarin de rechtbank vaststelt dat het kind vanaf 12 jaar niet moet toestemmen omdat het geen onderscheidingsvermogen heeft
 • De in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning werd vastgesteld (artikel 50,3° en 51,4° BW)
 • De gehomologeerde akte van bekendheid van de aangever of de moeder (artikel 164/5 BW)
 • De toelating van de familierechter tot afleggen van een beëdigde verklaring om de geboorteakte te vervangen van de aangever of de moeder (artikel 164/6 BW)

Akte van verklaring van naamskeuze

 • geen

Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

 • geen

Akte van huwelijk

 • De beschikking van de vrederechter waarin een onbekwaam verklaard persoon gemachtigd wordt om te huwen (artikel 145/1 BW)
 • een bewijs van identiteit van de aanstaande echtgenoten (indien geen EID/EVK) (artikel 164/2§4 BW)
 • een bewijs van nationaliteit van de aanstaande echtgenoten (indien niet ingeschreven in BR of VR) (idem)
 • De gehomologeerde akte van bekendheid van een of beide echtgenoten (artikel 164/5 BW)
 • De toelating van de familierechter tot afleggen van een beëdigde verklaring om de geboorteakte te vervangen van de een of beide echtgenoten (artikel 164/6 BW)

Akte van overlijden

 • het proces-verbaal van de ABS dat alle informatie bevat die hij heeft kunnen inwinnen omtrent de overledene ingeval van een onbekende overledene (artikel 55§2)
 • Het proces-verbaal van de gezagvoerder in geval van overlijden op een Belgisch schip of luchtvaartuig (artikel 57 BW)
 • De rechterlijke beslissing die het overlijden vaststelt (artikel 41§1 voorlaatste lid BW)

Akte van een levenloos kind

 • geen

Akte van afwezigheid

 • De rechterlijke beslissing (artikel 41§1 voorlaatste lid BW)

Akte van voornaamsverandering

 • geen

Akte van naamsverandering

 • Het Koninklijk besluit (artikel 41§1 voorlaatste lid BW)

Akte van echtscheiding

 • de rechterlijke beslissing (artikel 41§1 voorlaatste lid BW)

Akte van adoptie

 • De rechterlijke beslissing van adoptie
 • De buitenlandse akten en buitenlandse beslissingen (artikel 368-1 BW)

Akten van Belgische nationaliteit

 • De verklaring (artikel 22§4,2de lid WBN)

Buitenlandse akten en beslissingen

 • De buitenlandse akten en buitenlandse beslissingen en eventuele vertaling (artikek 69§2 en 70 BW)

Gewijzigde akte

 • Materiële vergissing
  • De authentieke akte of het officiële attest, op basis waarvan de akte wordt verbeterd, wordt als bijlage in de DABS opgenomen. (niet nodig als de authentieke akte zelf reeds in de DABS is opgemaakt) (artikel 33§2 BW)
 • Vonnis (afstamming, verbetering, beroepsprocedure voornaam of -naamswijziging)
  • de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing (artikel 41§1 voorlaatste lid BW)
 • Gewijzigde akte op basis van een andere akte of aangifte
  • de akte op basis waarvan we de gewijzigde akte opmaken (art.31§2 BW)