Overzicht van alle akten en aangifte-modellen uit de Koninklijke besluiten

Het KB dat de wijzigingen van de wet van 31 juli 2020 (herstelwet) uitvoert werd gepubliceerd op 17 december 2020. Inwerkingtreding retroactief vanaf 1 september 2020.

De modellen die gewijzigd zijn vind je in het vet.

Aangiften

Attest internationale adoptie FOD Justitie

Algemene aktestukken

Afschriften

uittreksels