Op basis van een andere akte of een aangifte

Wijziging op basis van een andere akte of een aangifte

Aan de hand van een andere akte of aangifte die aan de basis van de wijziging ligt maakt de ABS een gewijzigde akte op.

Er zijn drie zaken die hieronder kunnen verstaan:

1. Een buitenlandse akte stelt een wijziging in staat vast

De herstelwet biedt een oplossing om wijzigingen aan te brengen in gevolge een akte die zelf niet in de DABS hoeft opgenomen te worden en waar je geen andere oplossing voor vindt.

Bv.:

 • de geboorteakte van 2018 het kind van mevrouw Akdemir vermeldt haar meisjesnaam 'Deniz'
 • in 2020 wordt een geboorteakte opgemaakt in de DABS van een tweede kind en wordt haar juiste naam Akdemir gebruikt
 • Nadien wordt de geboorteakte van 2018 gemigreerd in de DABS. Resultaat: het afschrift/beeld van de akte bevat de oude naam, het uittreksel/metadata bevat reeds de nieuwe naam.

Oplossing:

 • maak de Turkse huwelijksakte van 2018 met naamsverandering op in de DABS (op basis van punt 2 - artikel 68§2BW) +
 • maak een gewijzigde akte om het afschrift te wijzigen van de geboorteakte van 2018 op basis van artikel 31§2BW

2. Aangifte geslacht na geboorteakte met onduidelijk geslacht

 • Een kind wordt geboren met een onbepaald geslacht.
 • De geboorteakte wordt opgemaakt met 'Geslacht: onbepaald'
 • De ouders of een van hen kan binnen de drie maanden na geboorte aangifte doen van het geslacht met een medich attest.
 • Op basis van deze aangifte, maakt de ABS de gewijzigde akte op van de geboorteakte om het geslacht te wijzigen

3. Een (buitenlande) 'hogere' akte stelt onvolledige informatie vast

Bv.:

 • Het rijksregister vermeldt voor een vader op basis van zijn paspoort 'Ahmed K M Oraibi'
 • Een geboorteakte van zijn kind wordt in België opgemaakt - er liggen geen geboorteakten voor van de ouders
 • Nadien wordt de buitenlandse geboorteakte van de vader voorgelegd en deze vermeldt 'Ahmed Karim Mohamed Oraibi'
 • Maak op basis van de buitenlandse geboorteakte een wijziging op van de geboorteakte van het kind om de namen van de vader te wijzigen naar de correcte en volledige namen

Bv.:

 • Een Russische onderdaan wordt ingeschreven in België op basis van zijn paspoort 'Dimitri Shostakovich'.
 • Zijn kind wordt in België geboren in 2016. De geboorteakte vermeldt als vader 'Dimitri Shostakovich'
 • In 2020 wil de heer Shostakovich huwen in België. Zijn geboorteakte wordt voorgelegd en daaruit blijkt zijn juiste naam: 'Dimitri Dmitriyevich Shostakovich'
 • Maak op basis van de buitenlandse geboorteakte een gewijzigde akte geboorteakte op van het kind van de heer Shostakovich.
 • Na deze wijziging is het mogelijk om de huwelijksakte en de buitenlandse geboorteakte correct op te maken.

Bv.:

 • de ambtenaar van de burgerlijke stand maakte in 2010 een geboorteakte op. De vader, de heer Nkashama werd geboren in Zaïre op 2/5/1980.
 • zijn geboorteplaats werd echter vermeld als 'Congo (Democratische republiek)' in de geboorteakte
 • De geboorteakte van de heer Nkashama ligt voor om de verklaring af te leggen om de Belgische nationaliteit te verkrijgen.
 • Om de akte correct op te maken, maakt de ABS op basis van de buitenlandse geboorteakte een gewijzigde akte op en vermeldt de correcte geboorteplaats: Zaïre. (in Belgische akten nemen we landen en plaatsen op, met de benaming op het moment van het feit).
 • Gelijke voorbeelden voor Rusland/Sovietunie, Joegoslavië/Servië, …

Bv.:

 • In de geboorteakte van zijn kind, geboren in België in 2010 staat De geboorteplaats van de heer Abali vermeldt als 'Al Hoceima, Marokko'. Dit op basis van de vermelding in het rijksregister, dat op zijn beurt werd genoteerd op basis van zijn paspoort.
 • De geboorteakte van de heer Abali ligt voor om de verklaring af te leggen om de Belgische nationaliteit te verkrijgen.
 • Zijn geboorteplaats blijkt gemeente 'Beni Bouayach' te zijn in de provincie 'Al Hoceima'.
 • De ABS maakt op basis van de geboorteakte een gewijzigde akte van de geboorteakte van het kind van de heer Abali op en wijzigt de geboorteplaats naar 'Beni Bouayach (Marokko)'
 • Zo kan ook de nationaliteitsakte correct worden opgemaakt

Bv.:

Namen die zonder expliciete individuele beslissing gewijzigd zijn in het buitenland, en eerder door een wetswijziging of verandere praktijk gewijzigd werden.

Let op, dit kan niet eender welke nieuwe identiteit zijn die een betrokkene voorlegt. Zie identiteitsfraude. De voorbeelden geven een duidelijk vast te stellen wetswijziging of wijziging in de praktijk in het buitenland aan.

 • Iraakse namen
  • Iraakse geboorteakten (en ook paspoorten) namen vroeger van het kind voornaam, vadersnaam en grootvadersnaam op.
  • Nieuwere akte vermelden voor dezelfde persoon voornaam, vadersnaam, grootvadersnaam en familienaam.

Bv.:

 • De middle name van een Filpijnse echtgenote werd in onze huwelijksakte in 2018 opgenomen bij de familienamen.
 • We nemen de middle name op bij de voornamen.
 • De ABS maakt op basis van de geboorteakte (uit het huwelijksdossier) van de echtgenote een gewijzigde akte van de huwelijksakte op en wijzigt de voornamen en familienaam zodat de middle name bij als tweede voornaam wordt opgenomen.

Bv.:

 • Vanaf 31 maart 2019 werd een Belgische akte opgemaakt op basis van een buitenlandse geboorteakte.
 • De buitenlandse geboorteakte bevatte geen geboortedatum of -plaats van de ouders. Ze werden opgenomen als onbekende plaats en zonder vermelding van de datum.
 • Op basis van de geboorteakte van een ouder, kan de ABS een gewijzigde akte maken van de geboorteakte om plaats en datum aan te vullen

Tegenvoorbeelden

Gebruik de mogelijkheid om een gewijzigde akte op te maken op basis van een andere akte niet als er een andere oplossing is (zie overzicht):

 1. Zaken die onder de definitie van materiële vergissing vallen
 2. Wijzigingen van staat die de ABS moet opmaken als akte (Art.68 §§ 1 en 2 BW). Bv. een Belg die verzoekt om zijn buitenlandse naamsverandering (die we kunnen erkennen volgens onze IPR-regels) op te maken, of een naamsverandering die voorligt om een andere akte op te maken.
 3. Betwistingen, vaststellingen of verbetering in de afstamming van een kind zonder dat de familierechtbank tussenkomt
  • de ABS kan geen gewijzigde akten maken om de afstamming van een kind te wijzigen. Een fout in de afstamming in de geboorteakte wordt verbeterd door de familierechter!

Om deze afweging correct te kunnen maken is er steeds nauwgezet onderzoek nodig naar de staat van de persoon en eventuele wijzigingen in die staat.

Het is belangrijk dat de ABS volledige dossiers samenstelt. Bv. bij de nationaliteitsverklaring of de huwelijksaangifte of aangifte van erkenning.

Denk steeds op voorhand na (bij de aangifte, verklaring of informatieverstrekking) hoe je de akten die je moet opmaken in de DABS zal kunnen opmaken. Zo ontdek je tijdig problemen die je kan opvangen en extra akten, beslissingen of bewijsstukken vragen.

Identiteitsfraude

Deze mogelijkheid kan evenmin gebruikt worden om iemand zijn gegevens te wijzigen die voorheen een valse identiteit gebruikte.

Bv.:

 • de heer 'Rashidul Rashid', °12/2/1980 in Dhaka, Bangladesh werd geregulariseerd in België in 2009
 • zijn kind wordt geboren in België in 2015 - in de geboortakte worden zijn gegevens opgenomen op basis van de gegevens in het rijksregister.
 • In 2020 bezorgt hij een geboorteakte en paspoort waaruit blijkt dat hij 'Rashid Khanam', °12/2/1984 in Dhaka, Bangladesh is.
 • Na controle DVZ worden zijn gegevens gewijzigd naar deze nieuwe identiteit in het rijksregister.
 • Om de geboorteakte van zijn kind te verbeteren zal de heer Khanam een verzoekschrift moeten indienen bij de familierechtbank.

Bv.:

 • mevrouw Lamptey huwt in 2016 in België. Volgens haar geboorteakte die voorligt is ze geboren op 12/5/1980.
 • In 2020 bezorgt ze een nieuw afschrift van haar geboorteakte waaruit blijkt dat ze geboren is op 18/3/1980
 • Er is geen verklaring (buitenlandse akte, buitenlandse gerechtelijke beslissing, …) voor deze wijziging.
 • Om haar geboortedatum te laten verbeteren kan mevrouw Lamptey een verzoekschrift indien bij de familierechtbank.

Opmerkingen

 • De 'andere akte' moet de juiste akte zijn. De persoonsgegevens worden vastgesteld in de geboorteakte. Niet de huwelijksakte. De huwelijksakte stelt de huwelijksdatum en -plaats en soms de naamsverandering na huwelijk vast.
 • Zorg ervoor dat voor je een gewijzigde akte opmaakt alle betrokken akten van voor 31/3/2019 opgenomen zijn in de DABS
 • Controleer nadien of alle akten in de DABS correct zijn en elke akte de nodige historiek bevat. Zie ook Problemen en oplossingen]