4. Op een gemigreerde akte ontbreekt een randmelding op de originele akte in de papieren registers.

Oplossing

De herstelwet voorziet in een overgangsbepaling om een elektronische randmelding aan te brengen. Vraag dit aan de helpdesk

Opmerkingen

 • Zorg dat beide akten gemigreerd zijn.
 • Kijk nadien na of de metadata van beide akten correct is en overeenkomt met het afschrift. Je kan de metadata aanpassen in de migratie.

Voorbeeld 1

 • In 2014 werd een kind geboren met enkel een moeder
 • In 2016 werd dit kind erkend door zijn vader
 • De akte van 2014 kreeg niet de randmelding

Oplossing 1

 • Migreer beide akten volledig
  • geboorteakte zonder randmelding + Erkenningsakte
 • Vraag aan de helpdesk om de elektronische randmelding van erkenning toe te voegen aan de geboorteakte op basis van de erkenningsakte
  • Geboorteakte met historiek