1. Een gemigreerde akte of een vorige DABS-akte bevat een fout. Dit blokkeert om een nieuwe akte op te maken.

Een gemigreerde akte of een vorige DABS-akte bevat een fout.

Dit blokkeert om een nieuwe akte op te maken.

De fout is geen migratiefout, materiële vergissing of een gegeven dat ik kan wijzigen op basis van een andere akte

Oplossing

1. De fout is geen migratiefout, materiële vergissing of een gegeven dat ik kan wijzigen op basis van een andere akte

  • Je maakt de nieuwe akte met dezelfde fout op
  • De betrokkenne of de ABS vraagt de verbetering van beide akten aan bij de familierechter

2. Je kan de fout zelf verbeteren

of

of

Opmerkingen

  • Verbeter fouten of laat fouten via de familierechter verbeteren waar je zelf (dat wil zeggen jouw ABS of jouw bestuur) voor verantwoordelijk bent.
  • Een fout betekent niet een wijziging in de staat van de persoon. Bv. een nooit opgenomen naamsverandering is geen fout in een vorige akte. Met een (Belgische of buitenlandse) akte of beslissing van naamsverandering kunnen de akten in de DABS aangepast worden door de akte van naamsverandering op te maken.

Voorbeeld

De naam van de vader in de geboorteakte van zijn vorig kind, geboren in 2016 is ‘Gonzales’. Die naam werd na zijn regularisatie genoteerd in het rijksregister. Zijn juiste naam is ‘Gonzales Zapateros’. Je moet nu op 25 mei 2020 de geboorteakte van zijn tweede kind opmaken.

Geboorteakte 2018

Oplossing

Maak de nieuwe akte opnieuw fout op en informeer de heer Gonzoles Zapateros dat de familierechtbank de akten kan verbeteren.

Akte van 2020 met dezelfde fout opgemaakt:

Geboorteakte 2020 fout

Na verbetering door de familierechter: Geboorteakte 2018 na verbetering + Geboorte 2020 na verbetering