6. Ontbrekende gegevens in buitenlandse akten

Huidige oplossing

Drie principes

 • een buitenlandse geboorteakte maak je op in de DABS aan de hand van het uittreksels of afschrift dat voorligt. Het is niet mogelijk om gegevens uit een andere bron zoals het rijksregister toe te voegen
 • een akte in de dabs vermeldt voor (bijna) elke persoon die er in voorkomt de de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats (zie Inhoud akten).
 • de DABS staat niet toe dat dezelfde persoon in verschillende akten voorkomt met verschillende persoonsgegevens (voornaam, naam, geboortedatum en geboorteplaats)

Ontbrekende gegevens

De DABS voorziet volgende technische oplossing als de geboortedatum of geboorteplaats niet is opgenomen in de buitenlandse akten

 • Geboortedatum: kan je kiezen om niet te vermelden. Bij het opmaken van de akte geef je wel geboortedatum mee. Dat is ofwel de echte gebootedatum als je die zou weten of een datum zoals 00/00/1960 met een geschat jaar. Deze datum dient enkel om het rijksregisternummer te maken
 • Geboorteplaats: kan je invullen als land = Onbekend en plaats = "-"

  • lege datum en onbekende plaats

Dit heeft voornamelijk nut bij de ouders in de geboorteakte. In heel veel landen vermelden de afschriften en de uittreksels van de geboorteakte deze gegevens niet.

Neem geen geboorteakte van een kind op met ontbrekende gegevens van het kind, dat lijkt een fout in de buitenlandse akte die voorligt of een interpreatie/IPR-probleem van de akte die voorligt.

Gevolgen

Met bovenstaande kom je regelmating onoplosbare problemen tegen. De voorbeelden hieronder werken ze uit.

Voorbeeld 1

Een persoon opgenomen als ouder in een geboorteakte zonder geboorteplaats- en/of -datum zou nu als hooofdpersoon in een andere akte moeten voorkomen. De DABS neemt de lege geboortedatum en de onbekende geboorteplaats over.

 • Bij het huwelijk van een Roemeense onderdaan nam ik de geboorteakte op. De ouder Sâncrăian Cristian heeft geen geboorteplaats en -datum.
 • Deze persoon Sâncrăian Cristian, geboren in Boekarest, Roemenië komt te overlijden in België
 • De overlijdensakte die ik opmaak, neemt de lege datum en onbekende plaats over.

Oplossing 1

 • Er is geen eenvoudige oplossing tenzij de geboorteakte van de persoon voorligt.
  • Als de geboorteakte van de heer Sâncrăian voorligt bij het opmaken van de overlijdensakte kan je op bais van deze akte de geboorteakte van zijn kind wijzigen. Zie: Op basis van een andere akte
 • De familierechter kan (met de geboorteakte van de heer Sâncrăian) de geboorteakte van zijn kind en/of de overlijdensakte verbeteren.
 • Als ook de geboorteakten van de ouders zouden voorliggen of voorgelegd kunnen worden bij het huwelijk, dan kan je de akte opmaken met de gegevens van de ouders. Je kan dit beschouwen als een materiële vergissing (artikel 69§1,2° BW) in de buitenlandse akte die je vaststelt en op basis van de geboorteakte van de ouders onmiddellijk correct vermeldt.

Voorbeeld 2

Sommige buitenlandse geboorteakten vermelden geen naam van de moeder of uitzonderlijk van de vader en moeder

 • De geboorteakte van een persoon geboren in Marokko bevat alleen de voornamen van de moeder, en geen familienaam.
 • Je moet de buitenlandse geboorteakte opmaken want ze werd voorgelegd voor de nationaliteitsakte.

Oplossing 2

 • Maak de akte niet op tenzij je ook de geboorteakte van de moeder bezit. Zo kan je de gegevens vermelden aan de hand van de andere akte.
 • Je kan dit beschouwen als een materiële vergissing (artikel 69§1,2° BW) in de buitenlandse akte die je vaststelt en op basis van de geboorteakte van de moeder onmiddellijk correct vermeldt.

 • Maak in geen geval akten op met #noname# of #nofirstname# tenzij die persoon werkelijk geen naam of voornaam bezit.

Voorbeeld 3

Een andere DABS-akte bevat reeds de moeder en de vader van een buitenlandse geboorteakte die ik nu moet opmaken. De buitenlandse akte bevat geen geboortedatum en -plaats voor de ouders. de andere akte in de DABS uiteraard wel.

 • De Roemeense heer Sâncrăian huwde in 2012 in Antwerpen. Deze huwelijksakte werd gemigreerd in de DABS
 • Zijn zoon huwt in 2020. Het afschrift van de geboorteakte die hij voorlegt bevat van zijn vader, de heer Sâncrăian geen geboorteplaats of -datum.

Oplossing 3

 • De DABS dwingt je om de gegevens over te nemen uit de huwelijksakte van 2012.
 • Je kan dit eventueel beschouwen als een materiële vergissing (artikel 69§1,2° BW) in de buitenlandse akte die je vaststelt en op basis van de huwelijksakte van 2012 correct vermeldt.