Modernisering Burgerlijke Stand

Chronologisch nieuws:

Wetgeving en documentatie

Uitvoeringsbesluiten

Omzendbrief en onderrichtingen

FAQ

Werkprocessen

VLAVABBS maakte een reeds werkprocessen burgerlijke stand aan die stap voor stap (met referenties naar de wettelijke basis) de nieuwe wet- en regelgeving vertalen in een schema. Het paswoord voor de website is VLAVABBS. Elk werkproces kan als pdf worden opgeslagen (klikken op knop "pdf"), waarbij je ook de volledige teksten met uitleg en regelgeving per processtap in één document ter beschikking krijgt.

Achtergrondinformatie

Migratie van oude papieren akten

Vroegere wetswijzigingen modernisering burgerlijke stand

Het project modernisering loopt al verscheidene jaren. Een en ander resulteerde reeds in twee wetswijzigingen met als doel de modernisering alvast voor te bereiden door overbodige bepalingen en handelingen uit het burgerlijk wetboek te schrappen:
- de Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen Justitie, in het bijzonder hoofdstuk 3 met inwerkingtreding op [1 september 2013] (https://docs.google.com/file/d/0B26cG0qIOT-5eHFZTDU5eU9LYVU/edit?usp=sharing)
- de Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, zie voor de wijzigingen deze uitgebreide samenvatting met inwerkingtreding op 24 mei 2014.