Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) – Gefaseerde start vanaf 31 maart 2019

De veranderingen in het beheer van de akten van de burgerlijke stand hebben een impact op de manier waarop u deze aktes verwerkt. De federale, lokale overheden en beroepsverenigingen werken nauw samen om de automatisering van de burgerlijke stand uit te werken en te verfijnen op elk niveau. Toch zijn technische euvels nooit helemaal uit te sluiten bij de lancering van een grootschalig automatiseringsproject.

Om de overgang naar de gemoderniseerde burgerlijke stand vlot te laten verlopen is beslist om in fases van start te gaan. Dit geeft u ook de tijd om te wennen aan de nieuwe manier van werken.

Fase 1 – Aktenbeheer Focus op het beheer van akten. Vanaf 31 maart 2019 is het mogelijk om: • Akten aan te maken en elektronisch te ondertekenen. • Akten te wijzigingen in geval van materiële vergissing of in uitvoering van een rechterlijke beslissing. • Akten te raadplegen en/of nationale en internationale afschriften en uittreksels af te leveren die elektronisch zijn getekend door de DABS. • Akten manueel te migreren, met de mogelijkheid een bericht te versturen naar andere gemeenten met de vraag tot migratie van een akte. • Akten in bulk te migreren (buiten de werkuren).

In de eerste fase zal de automatische bijwerking van het Rijksregister beperkt blijven tot de gegevens vervat in de geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten. Voor de andere types akten zal u voorlopig zelf de bijwerkingen moeten uitvoeren in het Rijksregister.

In deze fase zullen de vonnissen vanuit justitie nog op papier verstuurd worden naar de gemeenten. Voor echtscheidingen en naamswijzigingen moet u in deze overgangsfase respectievelijk een akte van echtscheiding en een akte van naamswijziging opstellen. Voor andere vonnissen kan u een gewijzigde akte opstellen.

Fase 2 – Bijwerking van het Rijksregister en verwerken van rechterlijke beslissingen In de tweede fase wordt de automatische bijwerking van het Rijksregister voor de minder voorkomende aktetypes actief. Na de testen met de pilootgemeenten zullen de stromen per aktetype progressief geopend worden. U krijgt telkens een bericht over de opening van nieuwe aktestromen naar het Rijksregister.

Daarnaast wordt de DABS opengesteld voor de FOD Justitie en de Rechterlijke Orde: de griffies van de familierechtbanken, de parketten, de dienst naamswijzigingen en enkele gespecialiseerde diensten.

Het elektronisch verwerken of doorsturen van de vonnissen en de berichten van naamsverandering wordt in deze fase mogelijk. Echtscheidingsvonnissen en naamsveranderingen worden volledig automatisch verwerkt zonder tussenkomst van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Andere vonnissen worden via het berichtenuitwisselingssysteem overgemaakt aan de gemeenten van beheer.

Tot slot wensen wij een dankwoord te richten aan de pilootgemeenten die dit project mee hebben ondersteund en verder zullen ondersteunen: meer bepaald de piloten van Leuven, Gent, Antwerpen, Lier, Opwijk, Bornem, Anderlecht, Luik, Ottignies-Louvain-la-Neuve en Eupen.

Contact

Helpdesk

Meer info

Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS)