Omzendmail Buitenlandse Zaken - Legalisatie van documenten van de DABS

De dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken verspreidt de volgende instructie.

De aanvragen voor legalisatie/apostille voor documenten die uitgegeven zijn door de DABS moeten ingevoerd worden via de site eLegalisation.

Bij de indiening van de aanvraag, moet het veld "document Burgerlijke Stand – DABS" als documenttype geselecteerd worden. De ondertekenaar IBZ ( DABS/BAEC/DPSU) zal nadien automatisch geselecteerd worden. Het document moet nadien ingevoerd worden in de aanvraag als originele versie, elektronisch ondertekend door FOD Binnenlandse Zaken (geen scan!).

Als het document moet gelegaliseerd worden (en niet geapostilleerd) en het land van bestemming de elektronische legalisatie niet aanvaardt, mag de burger zich aanbieden aan de loketten van de dienst legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken met de ontvangen elektronische legalisatie om de papieren versie van deze legalisatie te verkrijgen.

Deze procedure geldt voor alle elektronische documenten die door de gemeenten worden uitgegeven.