DABS - gefaseerde start: verwerking vonnissen

Zoals voorheen gecommuniceerd worden de vonnissen vanuit justitie nog steeds op papier verstuurd naar de gemeenten. Voor echtscheidingen moet u in deze overgangsperiode een akte van echtscheiding opstellen, voor andere vonnissen kan u een gewijzigde akte opstellen. Het vonnis wordt telkens als bijlage bij de DABS-akte gevoegd.

Sinds 31 maart 2019 wijzigden de bevoegdheidsregels. Vonnissen worden wettelijk verwerkt door de algemeen bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand (art. 13 BW). Dit is in eerste instantie dus de ambtenaar van de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de betrokkenen of één van hen.

De gemeente die een vonnis van de griffie toe krijgt, is er toe gehouden dit te verwerken in de DABS, los van het feit of de griffier de oude of de nieuwe bevoegdheidsregels heeft toegepast. Wanneer twee gemeenten worden aangeschreven door de griffier, volstaat de verwerking door één gemeente. In geen geval mogen vonnissen tussen gemeenten worden doorgestuurd. Wanneer de gemeente op de oude noch nieuwe regels bevoegd is, wordt het vonnis teruggestuurd naar de griffier.

Specifiek voor echtscheidingen is het belangrijk vóór het opmaken van de akte van echtscheiding eerst de huwelijksakte te migreren in de DABS of de migratie ervan te vragen. Indien het gaat om een buitenlands huwelijk en de huwelijksakte is niet ter beschikking in de DABS en werd nooit overgeschreven, wordt de akte van echtscheiding opgemaakt zonder de opname van de huwelijksakte in de DABS (art. 1275, § 2, 3e lid en 1303 3e lid Ger.W).

In een latere fase gebeurt het doorsturen van vonnissen door de griffiers uitsluitend via de DABS. U wordt hiervan verder op de hoogte gehouden.