Cijfers 6 maanden werking DABS

De DABS is ondertussen 6 maanden in werking. Tijd dus om nog eens stil te staan bij de cijfers van april tot september 2019.

Er werden in deze periode 206.999 akten van de burgerlijke stand ondertekend en neergelegd in de DABS. 581 gemeenten en 102 consulaten stonden hiervoor in. De top 3 van de akten bestaat uit de akten van geboorte (69.771), de akten van overlijden (51.563) en de akten van huwelijk (28.370). 8.538 akten werden opgesteld op basis van een buitenlandse akte of beslissing.

In dezelfde periode werden 1.348.168 afschriften en uittreksels gegenereerd uit de DABS. Er vonden ook 4.074.202 raadplegingen plaats. De teller van de gemigreerde papieren akten staat ondertussen op 7.901.785.

In functie van rapporteringsnoden in onze besturen lijkt het VLAVABBS erg interessant dat de gemeenten ook zelf kunnen beschikken over de kencijfers van de akten opgemaakt in de eigen gemeente. We hebben daarom gevraagd tijdig (denk aan de jaarverslaggeving 2019) te voorzien in een rapporteringstool waaruit de gemeenten zelf hun eigen cijfers kunnen halen.