Informatiesessies Wet diverse dringende bepalingen Justitie

Op 7 augustus 2020 verscheen in het Staatsblad de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake Justitie. Hoofdstuk 2 uit deze wet bevat een reeks belangrijke wijzigingen aangaande de modernisering van de burgerlijke stand.

De DABS mag, zeker in deze beginfase, niet als een eindpunt of voltooid systeem worden beschouwd. De ontwikkeling van alle functionaliteiten neemt tijd in beslag en ook het wetgevend kader moet, wanneer er een noodzaak is, vanuit de praktijk aangepast worden. Daarom voorziet deze nieuwe wet een aantal concrete verbeteringen, die de gemeenten helpen in de dagelijkse praktijk. De start ervan is voorzien op 1 september 2020, sommige artikelen krijgen een retro-actieve werking tot de oprichting van de DABS op 31 maart 2019.

De grootste wijziging van de Wet van 31 juli 2020 gaat over de procedure van de verbetering van akten van de burgerlijke stand door de ambtenaar van de burgerlijke stand (de zogenaamde ‘materiële vergissing’) en de invoering van de mogelijkheid tot nietigverklaring van akten van de burgerlijke stand door de ambtenaar van de burgerlijke stand (de ‘ambtshalve nietigverklaring’). Deze wijziging heeft vooral tot doel om de procedures van verbetering en nietigverklaring van de akte beter af te stemmen op akten die elektronisch worden opgemaakt. Het elektronisch voeren van de akten geeft namelijk aanleiding tot andere fouten dan deze die in papieren akten voorkwamen.

De andere wijzigingen aan het wettelijk kader hebben vooral te maken met de noodzaak om bepaalde akten correcter of vollediger op te maken. Zo worden bv. de vermeldingen in de huwelijksakte aangepast omdat deze onvoldoende rekening hielden met de gegevens nodig voor de opmaak van Belgische akten op basis van een buitenlandse huwelijksakte. Er wordt ook voor gezorgd dat er meer naamsveranderingen via het systeem van de (automatische) meldingen kunnen doorstromen, een duidelijke optimalisatie.

Op 28 augustus 2020 verscheen in het Staatsblad een Omzendbrief waarin de diverse wijzigingen die de DABS wensen te optimaliseren worden toegelicht. Deze vindt u – samen met de gecoördineerde versie van de Omzendbrief van 19 maart 2019 ook terug op de website van de DABS.

Om de nieuwe wettelijke bepalingen te duiden organiseert VLAVABBS twee digitale informatiesessies over deze wetswijziging. Meer info vindt u hier.