Nieuwe werkwijze registratierecht Belgische nationaliteit

Wie een nationaliteitsverklaring aflegt, moet een registratierecht van 150 euro betalen. Tot nu toe kon die betaling alleen gebeuren op het bevoegde kantoor ‘Rechtszekerheid’.

Sinds 23 december 2020 is er ook een digitale oplossing, namelijk via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën. Wie zich aanmeldt, krijgt via het tabblad ‘mijn betalingen’ de mogelijkheid een nationaliteitsaanvraag te betalen. Binnen de 24 uur is het betalingsbewijs beschikbaar in pdf-formaat, mét een digitale handtekening van de FOD Financiën. Het betalingsbewijs is beschikbaar in de rubriek ‘Mijn documenten’ van MyMinfin, voor de persoon die betaald heeft.

De FOD Financiën vroeg via de VVSG deze informatie ter beschikking te stellen van de gemeenten om op die manier ook de kandidaat-Belgen te bereiken. De gemeenten kijken best ook na of de informatie op de eigen webstek moet worden aangepast.

Verdere linken:
- Werkwijze betaling nationaliteitswijziging via MyMinfin
- Betaalbewijs.