Nieuwe uittreksels uit het Strafregister

De uittreksels uit het Centraal Strafregister bevatten vanaf 22 juni 2021 (16:00 u.) een geavanceerde elektronische handtekening. Het gaat om een elektronisch zegel van de dienst Centraal Strafregister dat aan het PDF-bestand van het uittreksel wordt toegevoegd. In het document zal de melding ‘elektronisch ondertekend door’ staan en zal een logo worden weergegeven dat de handtekening vertegenwoordigt.

De elektronische handtekening garandeert de authenticiteit van de elektronisch afgeleverde uittreksels uit het strafregister. Wanneer het uittreksel wordt afgedrukt, is het geen elektronisch uittreksel meer en heeft de elektronische handtekening geen juridische waarde meer. Ook wanneer het elektronisch uittreksel wordt gewijzigd, is de elektronische handtekening niet meer geldig en heeft het document geen juridische waarde meer.

Een aanzienlijk voordeel is dat de elektronische handtekening van het Centraal Strafregister zal worden erkend door het ‘eLegalization’-systeem. Bij een elektronisch verzoek om legalisatie moet de gemeente dus geen ondertekenaar meer kiezen, maar enkel het documenttype ‘uittreksel uit het strafregister’ selecteren. De elektronische versie van het uittreksel moet vervolgens in eLegalization worden ingevoegd. De procedure komt dus overeen met die voor de documenten van de DABS.

Gevolgen van deze wijziging:

 • Voor de gemeenten die de uittreksels elektronisch afleveren:
  o De elektronische uittreksels kunnen niet meer worden gewijzigd door derde partijen;
  o De kader voorbehouden voor de gemeenten om de stempel en handtekening van de burgemeester of de gemeentelijke ambtenaar aan te brengen, vervalt;
  o De gemeentelijke ambtenaren dienen geen stempel, datum en handtekening meer aan te brengen op de elektronisch afgeleverde uittreksels;
  o De QR-code blijft zichtbaar op de uittreksels uit het strafregister. Ter herinnering : de QR-code laat de eindbestemmeling van het uittreksel toe om de oorspronkelijke PDF te downloaden teneinde de authenticiteit te controleren. De aldus gedownloade PDF’s zijn identiek aan de afgeleverde exemplaren en zijn bijgevolg eveneens elektronisch ondertekend.

 • Voor de gemeenten die de uittreksels op papier afleveren:
  o De kader voorbehouden voor de gemeenten om de stempel en handtekening van de burgemeester of de gemeentelijke ambtenaar aan te brengen vervalt;
  o De gemeentelijke ambtenaren dienen nog steeds de stempel, datum en handtekening – bij voorkeur onderaan het uittreksel – aan te brengen op de op papier afgeleverde uittreksels (tot de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren waarin de verplichting een handtekening, datum en stempel van het gemeentebestuur aan te brengen zal worden geschrapt; dit besluit wordt voorbereid);
  o De QR-code blijft zichtbaar op de uittreksels uit het strafregister. Ter herinnering : de QR-code laat de eindbestemmeling van het uittreksel toe om de oorspronkelijke PDF te downloaden teneinde de authenticiteit te controleren. De aldus gedownloade PDF’s zijn identiek aan de afgeleverde exemplaren en zijn bijgevolg eveneens elektronisch ondertekend en als elektronisch document dus wel geldig.

Gelieve te noteren dat ingevolgde de release van 15.6.2021 een oude URL teneinde toegang te krijgen tot de applicatie niet meer geldig is. Indien u problemen ondervindt om toegang te krijgen tot de applicatie dient u uw bookmarks met deze URL te wijzigen: https://access.eservices.just.fgov.be/cjcs-cg.