Een “zoekjaar” voor niet-EU-studenten

Vanaf 15 augustus 2021 komt de vreemdeling die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning als niet EU student en die in België afstuderen in het academiejaar 2020-2021 met minstens een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in aanmerking voor een verblijf van 12 maanden om werk te zoeken in België of een zelfstandige activiteit uit te oefenen Ook een vreemdeling die zijn diploma behaalde in het buitenland maar een periode in België studeerden in kader van een mobiliteitsprogramma, komt in aanmerking.

VLAVABBS denkt dat in studentensteden heel wat studenten van deze mogelijkheid zullen gebruik maken. Het zoekjaar zal ongetwijfeld ook een effect hebben op de onderzoeken naar schijnrelaties. In het verleden werd immers vastgesteld dat – in het bijzonder in deze periode van het jaar – derdelanders-studenten een aanvraag voor wettelijke samenwoning of huwelijk met hun partner indienden. Dit fenomeen zal nu wellicht afvlakken.

Uitgebreide informatie over het zoekjaar vind je op de website van DVZ en van AgII.