Individuele uittreksels van de Libanese burgerlijke staat

De FOD Buitenlandse Zaken laat ons weten dat zij een bericht ontvangen heeft van het Libanese Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenten over de afgifte van individuele uittreksels van de burgerlijke staat van Libanese onderdanen.

Omwille van de onbeschikbaarheid van de hoeveelheid papier die nodig is voor de afgifte van de uittreksels, zijn alle diensten van burgerlijke stand die gelieerd zijn aan de Algemene Directie van het Libanese Ministerie van Buitenlandse Zaken en Gemeenten gehouden om de individuele uittreksels van burgerlijke staat afgegeven sinds 2017 opnieuw te certificeren na hun inhoud te zijn nagegaan op hun geldigheid. Die uittreksels worden vervolgens bestempeld met de volgende zin “werd tot op heden niet gewijzigd”.

Libanese staatsburgers kunnen zich dus aandienen met een “oud” afgeleverd uittreksel, maar opnieuw bestempeld.