KB nationaliteit aangepast voor M-kaarten

Op 1 september 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 30 augustus 2021 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 20212 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken.

Voortaan tellen de elektronische M-kaart en de elektronische M-kaart met vermelding duurzaam verblijf (voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk uit de EU) mee voor het bepalen van het wettelijk verblijf in de zin van artikel 7bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en dit zowel voor het indienen van het verzoek of de verklaring als voor de voorafgaande periode.

De bijlage 56 (het attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord-verblijf) voor diegenen die een aanvraag hebben ingediend voor een status als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord telt enkel mee voor de voorafgaande periode van wettelijk verblijf. Het kan niet gebruikt worden om het verzoek of de verklaring in te dienen.