Evaluatie Meldcode gedwongen huwelijken

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een toolkit ontwikkeld die gewijd is aan gedwongen huwelijken, om de opsporing en aanpak van de problematiek te verbeteren. Deze toolkit is te raadplegen via deze link.

Het Instituut bezorgde de toolkit aan alle ambtenaren van de burgerlijke stand via de post en ook onze vereniging maakte er melding van. Het Instituut evalueert momenteel deze meldcode en vraagt de medewerking van de ambtenaren burgerlijke stand om een vragenlijst in te vullen. Deelnemen kan via deze link. Dit kan tot 12 november 2021. Het invullen vraagt slechts 5 minuten tijd.