Informatie voor burgers over de nieuwe chip op de eID

Burgerzaken Vlaanderen vroeg in de zomer een bewustzijnscampagne over de nieuwe eID Middleware, waarvan de installatie noodzakelijk is om de nieuwste eID met aangepaste chip te kunnen uitlezen. In de praktijk bleek namelijk dat vele instanties burgers naar de gemeente terugstuurden die sinds mei 2021 een nieuwe eID kregen afgeleverd. In september haalde dit probleem ook de nationale pers: De Tijd en de VRT berichtten erover.

De FOD Binnenlandse Zaken vraagt nu om de volgende korte tekst te verspreiden voor de burgers. Die kan meegegeven worden bij het afhalen van de nieuwe kaart, opgenomen worden in een plaatselijke brochure of op de website van de gemeente geplaatst worden. Er is ook een affiche gemaakt die kan gebruikt worden in de lokettenzaal, gemeentelijke website of infoblad.

Mededeling aan de burgers
Als u met behulp van uw identiteitskaart online toepassingen wil gebruiken, moet de software om de kaart te lezen, regelmatig bijgewerkt worden.

Om geen problemen bij het lezen van uw nieuwe kaart te ondervinden, willen we u vragen om de eID-software te updaten via volgende website: https://eid.belgium.be/nl.

Ook de applicatie “eID Viewer” kan u via deze website bijwerken. Met deze applicatie kan u uw eigen PIN-code veranderen en de geldigheid van de certificaten op de identiteitskaart verifiëren. Het certificaat Authentificatie geeft u toegang tot de applicaties en via het certificaat Handtekening kan u documenten elektronisch ondertekenen.