Inschrijving van pleegkinderen

Het pleegouderverlof kan pas worden opgenomen nadat het pleegkind is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar de pleegouder zijn verblijfplaats heeft.

Doordat het pleegkind vaak pas weken na de aankomst in de gemeente van verblijf van de pleegouders wordt ingeschreven (na aangifte adreswijziging en politie-controle) op het adres van de pleegouders, kan de betrokken persoon geen pleegouderverlof nemen op het moment dat hij dit het meest nodig heeft, namelijk op het moment van het onthaal van het pleegkind in het gezin.

Naar analogie met de inschrijving van een pasgeboren kind na de aangifte van de geboorte en van een adoptiekind, dient het pleegkind bij de aangifte onmiddellijk te worden ingeschreven in de bevolkingsregisters op het adres van de pleegouders als ‘niet-verwant’ gezinslid, mits het voorleggen van een officieel attest inzake de aanstelling als pleegouder.

De hoofdverblijfplaats van het pleegkind moet wel worden bevestigd door een positieve verblijfscontrole. Enken indien de gemeente gegronde twijfels heeft over het daadwerkelijke verblijf van het pleegkind, wordt de inschrijving pas uitgevoerd na een voorafgaandelijke positieve verblijfscontrole.

Een omzendbrief van 29 september 2021 met blanco voorbeeld-attest verduidelijkt de nieuwe onderrichtingen.