Modernisering verblijfskaarten

Sinds 11 oktober 2021 moeten alle aanvragen voor kaarten van vreemdelingen die legaal in het Rijk verblijven gebeuren aan de hand van BelPic 2.0. Alle verblijfstitels afgegeven aan onderdanen van derde landen en aan familieleden van burgers van de Unie zullen uniform Europees model voor verblijftitels volgen, zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2017/1954. De concrete wijzigingen inzake layout, opschrift vindt u in de instructies van DVZ en Instellingen en Bevolking.