Presentaties congres 2021

We waren erg verheugd jullie na lange tijd zo talrijk en enthousiast te kunnen begroeten op ons jaarlijks congres dat plaatsvond op 5 en 6 oktober in Hotel Serwir, Sint-Niklaas. Dankzij de tweedaagse formule in combinatie met de interactieve sessies waar sprekers en experten in dialoog konden gaan met onze leden, werd het een boeiende en leerrijke bijeenkomst. Op de beursvloer en tijdens de workshops kon je via onze partners en standhouders kennismaken met de laatste (technologische) ontwikkelingen op het vlak van burgerzaken.

Omdat we heel wat vragen krijgen naar de presentaties van de verschillende (plenaire en parallelle) sessies, stellen we die in de mate van het mogelijke beschikbaar. Het volledige programma aangevuld met de presentaties is te vinden via deze link. Een aantal thema's zullen de volgende maanden ook aan bod komen in ons opleidingsaanbod.