Studie vrij verkeer

Op 10 december 2021 van 9.00 tot 13.00 u. stelt Myria de studie “loket vrij verkeer” voor (Résidence Palace Brussel of online). Deze studie, waaraan ook verschillende gemeenten meewerkten, gaat over de inschrijvingsmodaliteiten voor EU-werknemers, zelfstandigen, werkzoekenden en hun familieleden in België inclusief een vergelijkende analyse. Inschrijven kan via deze link tot 30 november.