Openingsuren superspoedprocedure paspoorten uitgebreid

Vanaf 2 november 2021 is het gemeenschappelijk loket binnenlandse/buitenlandse zaken superspoedprocedure identiteitskaarten en paspoorten, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, op werkdagen voor paspoortaanvragen opnieuw open tot 19u45. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn om een paspoort de dag van aanvraag al te verkrijgen.

Overzicht van procedures/termijnen:

Aanvraag bij gemeente van gewoon paspoort, reisdocument voor staatlozen en vluchtelingen:
• normale procedure: aanvragen doorgestuurd naar productiecentrum voor 23u45, levering van paspoorten uiterlijk de 5de werkdag volgend op de dag van aanvraag
• dringende procedure: aanvragen doorgestuurd naar productiecentrum voor 15u00, levering van paspoort de volgende werkdag
• superdringende procedure: aanvragen doorgestuurd naar productiecentrum, levering van paspoorten binnen uiterlijk 4,5 uur aan het loket superspoedprocedure Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, tot sluitingsuur!. Doorgestuurd na 15u00 maar voor 23u45, paspoorten liggen klaar de volgende werkdag of zaterdag vanaf 8.30 aan het loket superspoedprocedure.

Aanvraag bij het loket superspoedprocedure van gewoon paspoort (enkel voor Belgen ingeschreven in een Belgische gemeente), reisdocument voor staatlozen of reisdocument voor vluchtelingen:
Het loket superspoedprocedure behandelt enkel aanvragen superdringende procedure (enkel betaling met bank- of kredietkaart, geen cash): doorgestuurd naar productiecentrum, levering binnen uiterlijk 4,5 uur aan het loket; het aanvragen en ophalen aan het loket superspoedprocedure is enkel mogelijk tijdens volgende openingsuren (geen afspraak nodig of mogelijk):
 van maandag tot vrijdag: 8u30 tot 19u45. Dit betekent dat een aanvraag moet zijn doorgestuurd voor 15.00 om het paspoort nog diezelfde dag te kunnen ophalen. Paspoorten waarvan de aanvraag later werd doorgestuurd, kunnen de volgende werkdag of zaterdag vanaf 8.30 worden opgehaald. Paspoorten waarvan de aanvraag werd doorgestuurd op zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, kunnen de volgende werkdag vanaf 10h00 aan het loket worden opgehaald
 zaterdag: van 8u30 tot 12u15. Dit betekent dat paspoorten aangevraagd op zaterdag pas de volgende maandag ter beschikking zijn! Paspoorten met de superdringende procedure die vrijdag werden doorgestuurd, zijn wel al zaterdag ter beschikking aan het loket superspoedprocedure.

Bij deze termijnen niet vergeten:

Als werkdagen tellen de weekdagen van maandag tot en met vrijdag. Een wettelijke feestdag wordt niet meegeteld als een werkdag.

De termijn begint te tellen vanaf het doorsturen van de paspoortaanvraag naar het productiecentrum.

Maar in volgende gevallen worden de aanvragen niet (onmiddellijk) naar het productiecentrum gestuurd, maar voor controle naar buitenlandse zaken, wat de termijn verlengt of de weigering van het paspoort kan inhouden:

o paspoortaanvraag voor een kind waarvan een ouder aan buitenlandse zaken heeft gemeld dat geen paspoort mag worden afgegeven zonder zijn of haar akkoord

o paspoortaanvraag voor een persoon van wie politie of gerecht aan buitenlandse zaken heeft gemeld dat er een wettelijke basis is om een paspoort te weigeren

o bij 2 of meer geregistreerde verloren of gestolen paspoorten in de 5 jaar voorafgaand aan paspoortaanvraag

o aanvraag voor een reisdocument voor vreemdelingen, die mag enkel worden ingediend na voorafgaand akkoord van Buitenlandse Zaken:
 U kan in BELPAS zien dat de aanvraag naar buitenlandse zaken is omgeleid doordat de aanvraag in BELPAS verschijnt in de kolom “voorgelegd aan BUZA”
 Deze controle houdt in dat de termijn van de superspoedprocedure niet kan worden gerespecteerd voor aanvragen voor reisdocumenten voor vreemdelingen, reden waarom de superspoedprocedure niet openstaat voor reisdocumenten voor vreemdelingen
 De directie identiteits- en reisdocumenten monitort permanent paspoortaanvragen. Gelieve bij een blokkering waarover u geen informatie krijgt een mail te sturen naar pas@diplobel.fed.be in plaats van aanvrager door te verwijzen naar buitenlandse zaken

o paspoortaanvraag van een Belg die ingeschreven is in een consulair bevolkingsregister, wordt niet (onmiddellijk) naar het productiecentrum gestuurd, maar voor controle omgeleid naar de ambassade of het consulaat van inschrijving, wat de termijn verlengt (of, extreem uitzonderlijk, de weigering van het paspoort kan inhouden):
 Ambassades en consulaten moeten dagelijks in BELPAS de elders ingediende paspoortaanvragen van bij hen ingeschreven Belgen nakijken. Gelieve de aanvrager erop attent te maken dat als de aanvraag na enkele dagen nog niet zou zijn doorgestuurd, hij zelf de ambassade of consulaat van inschrijving hierover mag contacteren
 Deze controle houdt in dat de termijn van de superspoedprocedure niet kan worden gerespecteerd voor aanvragen voor paspoorten van in het buitenland ingeschreven Belgen, reden waarom de superspoedprocedure niet openstaat voor hun paspoortaanvragen in België.