Kids-ID affiche

De corona-pandemie doet bijna vergeten dat de wintervakanties voor de deur staan. Ouders die naar het (Europese) buitenland vertrekken doen er goed aan tijdig een Kids-ID aan te vragen. De FOD Binnenlandse Zaken raadt aan daarbij in wachtzalen, gemeentehuizen, gemeentelijke websites en publicaties te maken van hun “zomer” of “winter” affiche. U kan deze downloaden op deze link.

Omdat sommige ouders met kinderen reizen die nog niet schoolplichtig zijn, kunnen ze ook buiten de schoolvakanties een Kids-ID nodig hebben. Daarom adviseert de FOD Binnenlandse Zaken de affiches een permanente plaats te geven.