Uittreksels strafregister in de e-box

De mogelijkheid om een uittreksel uit het strafregister af te leveren in de e-box werd toegevoegd aan de applicatie CJCS-CG. Deze wijziging zal worden geactiveerd op 14 december vanaf 16.00. Ter herinnering, de e-box is een digitale postbus die toelaat om op beveiligde manier documenten van overheidsinstellingen af te leveren aan de burger.

De FOD Justitie raadt aan om uittreksels van het strafregister niet via gewone email door te sturen maar via de e-box. De gemeentelijke ambtenaren die de applicatie CJCS-CG gebruiken, zullen in de toepassing “Afgifte via e-box: ja/neen” moeten aanduiden om al dan niet af te leveren via de e-box van de burger.

Burgers die aangeven het uittreksel in de e-box te willen ontvangen, zullen het vervolgens in hun e-box kunnen terugvinden (net als de uittreksels die de afgelopen zes maanden werden afgeleverd). Voor burgers die het uittreksel niet in de e-box wensen te ontvangen, evenals voor overheidsdiensten, parketten of politiediensten dienst steeds “Afgifte via e-box: neen” te worden geselecteerd.

Ook de softwareleveranciers die met webservices verbonden zijn met CJCS-CG kunnen de keuzemogelijkheid integreren in hun toepassing.

De dienst strafregister laat ook weten dat binnenkort via de applicatie CJCS-CG het Europees vertaalformulier (Verordening (EU) 2016/1191) voor de blanco uittreksels zal kunnen aangevraagd worden. Meer informatie daarover volgt nog.