Advies nieuwe vormen van lijkbezorging

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft een advies uitgewerkt over mogelijk nieuwe vormen van lijkbezorging.

Het Comité besluit dat humusatie in natuurlijke omstandigheden technisch en ethisch geen optie is. Er kan wel onderzocht worden in hoeverre het aanbieden van natuurbegraven zonder crematie aan de vraag naar humusatie in natuurlijke omstandigheden tegemoet zou kunnen komen.

Humusatie in gecontroleerde omstandigheden daarentegen is wel technisch uitvoerbaar, betaalbaar en doorstaat in belangrijke mate een toetsing met het ethisch kader. Wanneer deze technisch gecontroleerde humusatie breder op de markt zou komen, en ook aanvaard en gevraagd zou worden door mensen, is er op zich geen bezwaar om deze vorm toe te laten. Het Comité stelt echter vast dat de vraag naar humusatie er vandaag vooral een is naar natuurlijke humusatie en dat de humusatie in gecontroleerde omstandigheden niet aan die vraag voldoet.

Resomatie staat technologisch op punt en doorstaat de toetsing met het ethisch kader. Op verschillende punten, onder meer milieu-impact, steekt resomatie zelfs gunstig af tegenover crematie en begraven. Het Comité ziet geen bewaar om deze vorm in de toekomst toe te laten. De techniek kan naast crematie tegemoet komen aan de ruimteproblematiek die de klassieke begrafenismethode met zich meebrengt.

Cryomatie is nog in ontwikkeling. Het is een techniek die potentieel praktisch haalbaar is en de toetsing met het ethisch kader in principe zou moeten kunnen doorstaan. De techniek is op dit moment echter nog in experimentele fase en is onvoldoende klaar om op de markt gebracht te worden.

Meer info over de nieuwe vormen van lijkbezorging, het gebruikte ethische kader en de uitgebreide aanbevelingen van het Comité vind je in het volledige advies.