Eindejaar FOD Binnenlandse Zaken

De loketten bij de FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, zullen op vrijdag 24 en vrijdag 31 december 2021 gesloten zijn vanaf 15u45.

De kaarten aangevraagd met gecentraliseerde levering zullen op die dagen dus vóór 15u45 moeten afgehaald worden.

Voor de paspoorten in superdringende procedure = +4,5u, zal op deze twee vrijdagen het volgende gelden:
• aanvragen voor 11u00: de laatste paspoorten zullen ten laatste beschikbaar zijn vanaf 15u30. De burgers moeten zich dus vóór 15u45 aan onze loketten melden voor de aflevering.
• aanvragen na 11u00 : de paspoorten zullen vanaf 10u00 beschikbaar zijn op maandag 27 december 2021 en maandag 3 januari 2022.

Het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en –documenten vanaf 1 januari 2022 vindt u in deze twee nota's.