I en J kaarten

In het kader van de omzetting van de Richtlijn 2014/66 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming werden er twee nieuwe verblijftitels gecreëerd. Het betreft de kaart “I. ICT” et de kaart “J. MOBILE ICT”.

Vanaf 16 december 2021 zal het in Belpic mogelijk zijn om deze nieuwe kaarten aan te vragen en te activeren. Deze twee nieuwe kaarten worden afgeleverd volgens de "nieuwe" layout van het uniforme Europees model voor verblijftitels van inwoners van derde landen dat in België op 11 oktober 2021 werd gelanceerd. Ook gelden dezelfde tarieven als voor de andere verblijftitels voor inwoners van derde landen. Verdere verduidelijking over deze nieuwe statuten vindt u in de nota van de Dienst Vreemdelingenzaken van 8 december ll. op gemcom.

Indien u problemen ondervindt in Belpic bij het aanvragen van deze kaarten, neemt u best meteen contact op met de helpdesk. Voor inhoudelijke vragen over deze nieuwe verblijftitels kan u contact opnemen met de Dienst Vreemdelingenzaken.