Kostprijs voornaamsverandering van transgender personen

Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen publiceerde – op basis van een aantal klachten – een aanbeveling voor de ambtenaren van de burgerlijke stand over de kostprijs van een voornaamsverandering van transgender personen. Voor een voornaamsverandering voor personen die door middel van een verklaring op eer aangeven dat hun in de geboorteakte vermelde geslacht niet overeenstemt met de innerlijk ervaren genderidentiteit, mag de eventueel aangerekende gemeentelijke retributie niet hoger zijn dan 10 procent van het normale tarief (artikel 370/4, § 2 oud BW).

Eveneens dient te worden onderstreept dat de procedures voor de wijziging van de voornaam en die voor de eventuele geslachtsregistratie los van mekaar staan: de ene procedure is niet noodzakelijk voor de andere (in de beide richtingen). Het verlaagde tarief van de voornaamsverandering voor transgender personen mag dus zeker niet afhankelijk gesteld worden van een procedure tot wijziging van de registratie van het geslacht in de geboorteakte.

Eén en ander stond reeds op onze website sinds de overdracht van de voornaamsverandering naar de ambtenaren van de burgerlijke stand op 1 augustus 2018. Een herhaling kan echter nooit kwaad! U vindt het dossier van Burgerzaken Vlaanderen ook nog steeds het model van verzoek en van de verklaring op eer voor transgender personen uit de Omzendbrief van 18 juli 2018.