IGO-Opleiding nationaliteit

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) organiseert een nieuwe opleiding over het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Het gaat niet om een vorming over de basiskennis van de Belgische nationaliteit. Veeleer wordt ingezoomd op struikelblokken in de wet die in de praktijk tot uiteenlopende toepassingen en beslissingen leiden.

Na elke uiteenzetting is er tijd voor vragen, discussie en uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten, parketjuristen en referendarissen, beambten en ambtenaren van de burgerlijke stand, parketsecretarissen en griffiers of personeel van de dienst Naturalisatie.

Deze vorming gaat door op vrijdag 29 april 2022 van 9.00 tot 17.00 u. in het IGO te Brussel. Het gedetailleerd programma vind je hier. Inschrijven kan via www.igo-ifj.be.