Nieuwe adviezen nationaliteit

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werden een aantal nieuwe adviezen in verband met de nationaliteitswetgeving gepubliceerd:
- De toepassing van de Overeenkomst van Parijs inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit. Burgerzaken Vlaanderen merkt op dat de hier voorgeschreven gegevensuitwisseling in de praktijk niet meer toegepast wordt.
- De datum van de toekenning van de Belgische nationaliteit nadat een geboorteakte met twee Belgische mannen als juridische ouders door het hof van beroep werd erkend.
- De toepassing van artikel 12 WBN (toekenning van de Belgische nationaliteit door gezamenlijk effect aan een minderjarige wiens ouder of adoptant Belg wordt) in het geval dat de minderjarige erkend wordt na het Belg worden van de erkenner en dus de voorwaarde van het ouderlijk gezag op het moment van Belg worden niet is vervuld.

De volledige adviezen kunnen teruggevonden worden op het platform JustFamNat.be dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.