Hoe beëdigd vertalers en tolken vinden?

VLAVABBS berichtte reeds eerder over de nieuwe regels en de legalisatie van beëdigd vertalers en beëdigde tolken ten gevolge van de oprichting van het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken.

Een gevolg hiervan is onder andere dat de Rechtbanken van Eerste Aanleg niet langer over lijsten beschikken met beëdigde vertalers. Dit is ook logisch aangezien deze zijn opgegaan in dit register. Het heeft dus geen zin om de burger hier nog naar door te verwijzen, er bestaan geen lokale lijsten meer en indien zij nog zouden bestaan zijn zij niet langer geldig.

Sinds 18 maart 2022 kan iedereen zonder meer het nationaal register van gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken raadplegen. Je kan daarvoor terecht op de website van het nationaal register, waar je kan doorklikken naar het zoekscherm.