Save the date algemene vergadering 17 mei 2022

Op dinsdagnamiddag 17 mei zal de algemene vergadering van Burgerzaken Vlaanderen vzw op elektronische wijze plaatsvinden. Zoals de vorige jaren zullen we het statutaire gedeelte – het goedkeuren van de jaarrekening en begroting – koppelen aan een klein infomoment. Dit jaar handelt dit over de “Reportingtool DABS” die binnenkort ter beschikking wordt gesteld aan de gemeenten. De uitnodiging voor de algemene vergadering, de stukken en het inschrijvingsformulier worden via mail aan de leden bezorgd.