Project rijbewijzen online

Vanaf midden september zullen de burgers het voorlopig rijbewijs M18 online kunnen aanvragen.

Zoals aangegeven in flash 130 van de FOD Mobiliteit zullen er tijdens de zomermaanden in verschillende gemeenten van de provincies opleidingssessies worden gegeven zodat elke gemeente de kans heeft vertrouwd te raken met de nieuwe procedure. Het is uitermate belangrijk dat minstens één persoon per gemeente deze opleiding bijwoont. Inschrijven kan tot uiterlijk 8 juli.