Modernisering van de elektronische kaarten voor vreemdelingen

In het begin van de vakantie publiceerde de DVZ op gemcom een bijkomende nota over modernisering van de nieuwe elektronische kaarten voor vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven. Vanaf 18 juli 2022 zijn de wijzigingen voor de gemeenten operationeel. Het gaat om:
- de lay-out van de EU-kaarten
- de EU+-kaart wordt 10 jaar geldig
- het toevoegen van de datum van inschrijving op de EU-kaart of de verwerving van het duurzaam verblijf op de EU+-kaart
- het toevoegen van verschillende vermeldingen in het veld opmerkingen: student, mobiliteitsprogramma en werk zoeken (zoekjaar)
- de vermelding van de toegang tot de arbeidsmarkt.