Nieuw adres centrale loket identiteitsdocumenten

Het adres van het centrale loket voor het bekomen van de identiteitsdocumenten die in spoedprocedure zijn aangevraagd, alsook voor de superdringende paspoorten, de dienstpaspoorten en de voorlopige kaarten is gewijzigd.

Het loket bevindt zich nog in hetzelfde gebouw en in dezelfde ruimte maar de ingang is Warandeberg 2, 1000 Brussel, in plaats van Koloniënstraat 11.

De algemene directie identiteit en burgerzaken vraagt dit adres te wijzigen op alle plaatsen waar het vermeld wordt (website, brief, mail …) en er ook in de communicatie met de burger rekening mee te houden.