Voorlopige rijbewijzen on line

Vanaf maandag 17 oktober 2022 kunnen burgers de aanvraag van een voorlopig rijbewijs M18 online doen via de applicatie BelDrive. In de toekomst volgen andere voorlopige rijbewijzen en rijbewijzen. De burger komt alleen bij de gemeente langs om het rijbewijs in ontvangst te nemen.

Wat is er nodig?
• Een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen)
• Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld
• Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum voor het rijbewijs
• Voor burgers die de praktijklessen hebben gevolgd in een in Wallonië gevestigde rijschool: de technische rijvaardigheidstest (TCTC) afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs.

Best neem je een foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start. Aanmelden bij de applicatie kan via QR-code (affiches in examencentra of rijscholen) of rechtstreeks via de link https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/. De aanvraag wordt door de burger online ingevuld, maar de afhaling gebeurt nog steeds fysiek omdat visuele identiteitscontrole nog steeds heel belangrijk is bij de overhandiging van een (voorlopig) rijbewijs. Meer informatie op de website van de FOD Mobiliteit.