Aandacht voor valse EU paspoorten

Burgerzaken Vlaanderen waarschuwde recent reeds voor bepaalde valse Europese identiteitskaarten, verblijfskaarten en paspoorten. Ook DVZ waarschuwt voor valse EU paspoorten in omloop die gebruikt worden door derdelanders en herinnert aan de Omzendbrief project Europa waarbij elk EU document voorgelegd bij de indiending van een bijlage 19 geverifieerd dient te worden op echtheid door de lokale politie, met eventueel hulp van de federale politie.

Daarnaast wijst DVZ erop kan een eerste check al gebeuren op niveau van de gemeente. Er bestaat bijvoorbeeld software aan de hand waarvan een eerste verificatie van het document kan gebeuren. Bepaalde software is betalend, een gratis applicatie die eenvoudig via de smartphone kan gebruikt worden is Regula Document reader. Mocht u indicaties hebben dat een document vals is dient u bureau EU te contacteren.

Diverse partners van Burgerzaken Vlaanderen bieden software aan ter controle van identiteitsdocumenten.