Resolutie CIEC-16

De Commission International de l’État Civil keurde op 22 september in Straatsburg een resolutie goed over de interpretatie van artikel 8 van de CIEC-Overeenkomst nr. 16 inzake het gebruik van elektronische handtekeningen of zegels. Men moet artikel 8 dit teleologisch interpreteren. Dit houdt in dat elektronische handtekeningen of zegels dezelfde garanties voor de authenticiteit bieden dan een manueel aangebrachte handtekening of zegel. Immers bij het opstellen van de Overeenkomst in 1976 had men nog geen idee van de technologische vooruitgang op dat vlak. Dezelfde interpretatie geldt voor de andere CIEC-Overeenkomsten, waaronder CIEC-nr. 34.

De resolutie kan worden teruggevonden worden op het platform JustFamNat.be dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.