Tijdelijke opvang in een gastgezin van bewoners die een opvangcentrum verlaten

Om de uitstroom van bewoners van de opvangcentra te bevorderen, wordt het mogelijk gemaakt dat bewoners die een eigen verblijf zoeken, tijdelijk kunnen verblijven in een gastgezin. Vanaf 8 december 2022 kunnen gemeenten tijdelijk verzoekers van internationale bescherming (tot 1 april 2023) en ook erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (sinds minder dan 6 maanden) die bij familieleden of vrienden verblijven, inschrijven met vermelding in IT141 van een nieuwe code (LOG) 07, zodat uit het rijksregister blijkt dat het om twee verschillende gezinnen op hetzelfde adres gaat.

Deze manier van inschrijven is al langer mogelijk voor Oekraïense ontheemden met een statuut van "tijdelijke bescherming" via IT141 code (LOG) 06, en wordt nu tijdelijk uitgebreid voor deze nieuwe doelgroepen via IT141 code (LOG) 7.

Concreet kan de code 07 geregistreerd worden voor personen die een opvangcentrum hebben verlaten en die: - ofwel ingeschreven zijn in het wachtregister als asielzoeker en nog geen bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten (controle IT 206); - ofwel ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en minder dan zes maanden geleden een erkenning kregen als vluchteling of subsidiair beschermde (controle IT 206); - EN zich aanbieden samen met een vertegenwoordiger van het gastgezin en samen verklaren dat ze als twee aparte gezinscellen op hetzelfde adres wensen te wonen.

De code 07 in het IT141 vervalt zes maanden na de inschrijving op het adres.

Meer informatie vindt u in deze instructie van het Rijksregister. Een en ander kadert in de bredere problematiek van de verzadiging van het opvangnetwerk, waarover u meer kan lezen bij de collega’s van de VVSG.