EVS-congres 2023

Burgerzaken Vlaanderen is meer dan actief lid van de Europese Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (EVS).

De laatste jaren is de EVS stapsgewijs naar voren getreden als gesprekspartner van de Europese Commissie en de CIEC over de materie personenregistratie in het perspectief van het internationaal privaatrecht. Zo is de EVS als vereniging waarnemer in het ad hoc comité dat de Openbare Documentenverordening opvolgt en in de commissie van experten die voorstellen deed tot uitwerking van een Verordening om afstammingsbanden vastgesteld in één lidstaat ook in andere EU-lidstaten te erkennen.

Tegelijkertijd blijft de EVS vooral een forum van wederzijdse ontmoeting tussen leden en landen. De contacten en kennisuitwisseling over mekaars wetgeving en systemen maken het mogelijk dagdagelijkse cross-border problemen daadwerkelijk op te lossen. Onderwerp van gesprek zijn vandaag heel dikwijls de groeiende elektronische dienstverlening in de verschillende landen en de uitwisseling van elektronische documenten.

Jaarlijks hoogtepunt van de EVS-werking zijn de congressen die telkens door een andere zustervereniging worden georganiseerd. Na Bratislava in 2022 is in 2023 Tallinn in Estland gaststad voor het 21ste EVS-congres op 27 en 28 april 2023. Via deze website kan u de vorderingen van het congres volgen. Geïnteresseerden om mee te gaan kunnen steeds via mail contact opnemen.