Helpdesk DABS

Er trad een wijziging op in het mailadres van de helpdesk DABS.

De algemene helpdesk en alle vragen om een gewijzigde akte klaar te zetten (bv. na een vonnis van verbetering van gegevens uit de oude papieren akten), om een naam van een betrokkene in de metagegevens tijdelijk te wijzigen (in functie van het herstel van de chronologie), om een vergeten handgeschreven randmelding elektronisch toe te voegen of om akten te verbinden (indien je dat nog niet in je software kan) kan je bereiken op dit nieuw mailadres (bosa).

Voor het toevoegen van Rijksregisternummers en het vervangen van T-nummers (indien dat laatste niet via je software lukt) kan je terecht op dit mailadres (belpic).