Enquête interacties internationaal privaatrecht en asielrecht

Aan de universiteit Gent loopt momenteel een onderzoek van Geertrui Daem en Jinske Verhellen over de interacties tussen het internationaal privaatrecht en het asielrecht. De onderzoeksfocus is de erkenning van het personeel statuut (naam, leeftijd, geslacht, afstamming, huwelijkse staat, …) van verzoekers om internationale bescherming, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Om de juridische problemen op dit terrein beter in kaart brengen, werd een vragenlijst opgemaakt over het belang en de rol van buitenlandse documenten inzake de persoonlijke staat. Hierbij willen we nagaan hoe ambtenaren, advocaten, magistraten, voogden,… omgaan met deze documenten wanneer verzoekers om internationale bescherming, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden deze voorleggen in België.

De online bevraging verloopt volledig anoniem en neemt 10 à 20 minuten in beslag. Om deel te nemen, klik hier. Warm aanbevolen!

Aarzel niet om deze vragenlijst door te sturen naar collega’s of uw professioneel netwerk!