Nieuwe adviezen Just Fam Nat

Hieronder vindt u de aankondiging van drie nieuwe adviezen die op het platform bekendgemaakt werden:
- Advies 04/2023 over Cassatierechtspraak aangaande het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op grond van art. 12bis, § 1, 1° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en meer bepaald de lijst van verblijfsdocumenten vermeld in art. 4 van het KB van 14 januari 2023 die niet limitatief is voor Unieburgers
- Advies 05/2023 over de erkenning van buitengerechtelijke echtscheidingen onder de Brussel IIbis-verordening op basis van rechtspraak van het Europees Hof van Justitie: buitengerechtelijke echtscheidingen vallen enkel onder de Brussel IIbis-verordening en worden erkend als “beslissing” indien de bevoegde buitengerechtelijke instantie een onderzoek ten gronde heeft verricht
- Advies 06/2023 over de inwerkingtreding van de Brussel IIter-verordening sinds 1 augustus 2022.

De volledige adviezen kunnen teruggevonden worden op het platform JustFamNat.be dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.