Meemoederschap en afstamming op verklaring

Het Rijksregister publiceerde op 26 januari 2023 een nieuwe nota betreffende de onderrichtingen voor het bijwerken van de afstamming (IT110/114) en meer bepaald over het meemoederschap en de afstamming op verklaring.

Nieuwe adviezen op JustFamNat

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werden een aantal nieuwe adviezen gepubliceerd:

Voorontwerp Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet

De collega’s van de VVSG publiceerden een interessant nieuwsbericht over het voorontwerp van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet dat de Vlaamse regering recent goedkeurde en waar we graag naar doorverwijzen. Dit nieuwe voorontwerp bevat een aantal ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het kiesproces en de start van de nieuwe legislatuur. Die komen bovenop de al eerder doorgevoerde aanpassingen, zoals de afschaffing van de opkomstplicht, het schrappen van het gewicht van de lijststem, de opeenvolgende periodes met initiatiefrecht, de aanstelling van de burgemeester, enz.

Digitale apostilles in Israël

Bepaalde officiële documenten uit Israël kunnen voortaan voorzien worden van een digitale Apostille. Het gaat dan om erfrechtverklaringen, bepaalde stukken in verband met de oprichting van ondernemingen, notariële certificaten, vertalingen gemaakt door notarissen, kadaster-certificaten en documenten van het merken- en patentenbureau.

Recente wijzigingen Wetboek van de Belgische nationaliteit

De wet van 6 december 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis verschenen op 22 december 2022 wijzigde het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). Vooral de wijzigingen aan art. 10 WBN zijn van belang (toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van geboorte in België wanneer het geen andere nationaliteit bezit) en in werking getreden op 1 januari 2023.

Schrijf in op de nieuwsbrief verkiezingen!

De tweede editie van de nieuwsbrief verkiezingen van de directie Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken is verschenen. Het is een aanrader om in te schrijven voor deze nieuwsbrief, dat kan hier.

Eigenaars vervallen rijbewijs verwittigd

Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben die door de coronacrisis werd verlengd, zijn de eerst afgeleverde rijbewijzen intussen vervallen en moeten ze hernieuwd worden.

Akten burgerlijke stand op just-on-web

Sinds eind december kunnen burgers de uittreksels en afschriften van de akten van de burgerlijke stand van zichzelf en hun kinderen downloaden op justonweb.be. Inloggen kan via de e-ID, itsme of een andere geldige EU-digitale sleutel. Op die manier kunnen ook EU-burgers of ingezetenen van andere EU-landen zich veilig digitaal aanmelden.

Zeer dringende elektronische identiteitskaarten

De FOD Binnenlandse Zaken informeert over de wijziging van de procedure voor de zeer dringende aanvragen van elektronische identiteitskaarten met gecentraliseerde levering in Brussel.

De leveringstermijn voor de zeer dringende aanvragen met gecentraliseerde levering in Brussel werd ingekort waardoor de kaarten al 4,5 uur na de aanvraag kunnen afgehaald worden, op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt vóór 15u. Kaarten aangevraagd na 15u en/of op zaterdag, zondag of feestdagen, worden de volgende werkdag geleverd.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS