Facturatie eID en Rijksregister

De ADBA eID en Rijksregister start met elektronische facturatie.

Nieuw adres voor wilsverklaringen euthanasie

De FOD Volksgezondheid verhuisde op 1 maart 2021.

Voortaan moet de briefwisseling in verband met de wilsverklaringen euthanasie worden verstuurd naar:
FOD Volksgezondheid
Cel Organen, Embryo's en Bio-ethiek
DG Gezondheidszorg - 10de verdieping
Galileelaan 5/2
1210 BRUSSEL

De FOD Volksgezondheid maakt van de gelegenheid gebruik de gemeenten te wijzen op enkele verduidelijkingen over de wilsverklaringen voor donatie van menselijk materiaal en de wilsverklaringen inzake euthanasie.

Registratierecht nationaliteit via My Minfin

De betaling van het registratierecht voor kandidaat-Belgen bedraagt 150 euro. Dit kan gebeuren via de online toepassing My Minfin.

De burger kan de betaling uitvoeren via de rubriek 'mijn betalingen'. Het betaalbewijs is dezelfde dag nog beschikbaar via 'mijn documenten' en dient daar afgedrukt te worden. De toepassing is toegankelijk via de ITSME-applicatie op smartphone of via een kaartlezer met de verblijfskaart van de burger.

Rijksregister 24/6

Het Rijksregister laat weten dat de bijwerking van de informatiegegevens (bijvoorbeeld via de DABS) voortaan 24u op 24u en 6 van de 7 dagen mogelijk wordt. Door de modernisering van de diensten van het Rijksregister en de indienststelling van een aantal nieuwe toepassingen, onder andere in het kader van de DABS, bleek het aangewezen om de dienstverlening voor de bijwerking van de dossiers uit te breiden.

Legalisatie beëdigde vertalingen

Sinds 1 januari 2021 staan de rechtbanken niet langer in voor de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers. Elk verzoek tot legalisatie diende te worden gericht aan de FOD Justitie.

De FOD Justitie laat weten dat vanaf 1 maart 2021 deze richtlijn wijzigt. Beëdigde vertalers die in het bezit zijn van hun officiële stempel, kunnen vanaf 1 maart 2021, door het aanbrengen van deze officiële stempel op hun vertalingen, deze documenten zonder meer zelf legaliseren wanneer zij bestemd zijn om in België te worden gebruikt.

De verwerking van persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters en/of het Rijksregister voor de vaccinatiestrategie

Het Rijksregister publiceerde een brief betreffende de toegang tot gegevens uit de bevolkingsregisters en/of het Rijksregister en de verwerking van dezelfde gegevens als onderdeel van de vaccinatiestrategie "Covid". Minister Verlinden heeft bij Besluit nr.

Probleem handtekeningcertificaten

Door een fout van de leverancier werd een beperkt aantal incorrecte handtekeningcertificaten op de eID uitgegeven tussen 03/07/2019 en 19/01/2021. Dit zijn geen volwaardige handtekeningcertificaten en werden door de diensten van de FOD uit voorzorg ingetrokken op 22/02/2021.Het gaat in totaal voor heel België om 3.392 certificaten. De getroffen burgers zullen dus geen geldige digitale handtekening meer kunnen zetten met hun eID. Zij zullen hun kaart wel nog kunnen gebruiken om zich online te authentiseren bij overheidsdiensten zoals Tax-On-Web.

De afgifte van de M-kaarten en de N-kaarten (Brexit)

De Dienst Vreemdelingenzaken en de Algemene Directie Instellingen en Bevolking publiceerden een omzendbrief over de afgifte van de M-kaarten (duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord) en N-kaarten (kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord) die afgeleverd worden aan Britten ten gevolge van de Brexit.

M-kaarten

Stopzetting Doccle ondertekenservice

Vele Vlaamse gemeenten maken gebruik van het BoSa-raamcontract met Doccle voor het elektronisch ondertekenen van de akten van de burgerlijke stand. BoSa zet dit raamcontract met Doccle stop. Het loopt af op 21 maart 2021, maar het tekenplatform kan wel nog verder gebruikt worden tot 31 oktober 2021.

Opmaak lijst van de gezworenen

Op 13 januari 2021 verscheen de Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen in het Staatsblad. Inderdaad moeten de gemeenten in de loop van het jaar 2021 opnieuw de lijsten van de gezworenen van de hoven van assisen opmaken. Alle informatie, onder meer een modeldocument voor de gemeenten, en een link naar de omzendbrief zijn terug te vinden op de website van de FOD Justitie.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS